Bảng giá cloud vps siêu rẻ

VPSViet GPU- 1

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core  
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • GPU: 1GB

330,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 2

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • GPU: 1GB

550,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 3

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 6 core
 • Memory: 12 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • GPU: 1GB

830,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 4

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 50GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

1,200,000 VND/th

Đăng ký