Bảng giá cloud vps siêu rẻ

VPSViet platinum – 1

(Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 1 core  
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

120,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 2

(Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

160,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 3

(Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

220,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 4

(Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

280,000 VND/th

Đăng ký

VPSViet platinum – 5

(Xeon 8158 3.0ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

330,000 VND/th

Đăng ký