Bảng giá cloud vps siêu rẻ

Cloud VPSViet – 1

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 1 core  
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

60,000 VND/th

Đăng ký

Cloud VPSViet – 2

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 1 core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

90,000 VND/th

Đăng ký

Cloud VPSViet – 3

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

150,000 VND/th

Đăng ký

Cloud VPSViet – 4

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 6 GB
 • Disk SSD: 20 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

200,000 VND/th

Đăng ký

Cloud VPSViet – 5

(E5-2680V4 2.4Ghz)

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 40 GB
 • IP: 1 IP riêng
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 100Mbps

260,000 VND/th

Đăng ký